Sepeti TemizleKapat
Sepetiniz şu anda boş.
Toplam
0,00 ₺

Üyelik Sözleşmesi

CASTAPOS ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
MADDE 1

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), CASTAPOS YAZILIM ÇÖZÜMLERİ VE ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. (“CASTAPOS”) ile “Platformu”a kaydolan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmektedir. İşbu üyelik sözleşmesi ve Platformda yer alan diğer kurallar CASTAPOS tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platformunda kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

TANIMLAR
MADDE 2

İşbu Sözleşmede geçen bazı esaslı hususlara ait tanımlar aşağıdadır.

Hizmet: Müşteriye verilecek olan satış hizmetidir.

Tüketici: CASTAPOS hizmetlerinden faydalanmak amacıyla üyelik sözleşmesini onaylayan gerçek kişi müşteridir.

Platform: İşbu sözleşmeye konu hizmetlerin yönetildiği CASTAPOS’a ait websitesi ve uygulamalardan oluşan sistemdir.

Müşteri Paneli:  CASTAPOS ile Tüketici arasındaki bilgi alışverişini sağlamak üzere kullanılacak olan platforma ait arayüzdür.

Müşteri Yöneticisi: Müşterilerin aldıkları hizmetler kapsamında Müşterileri arayarak bilgi veren, gelen soruları yanıtlayan, tarafların birbirini daha iyi tanımasını sağlayan CASTAPOS çalışanlarıdır.

Yeni Gibi Ürün: Sadece bir defa paketi açılmış ve iade edilmiş ya da sıfırlanmış ürünlerdir fakat her durumda teknik kusursuzluğu test edilmiş olan ürünlerdir. Sıfır ürün ile ikinci el ürün arasındaki bir seviyededir.

 

ÜYELİK SİSTEMİ
MADDE 3

3.1 Üyelik ücretsizdir. MÜŞTERİ, CASTAPOS tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlamasının gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncelleyecektir.

3.2 MÜŞTERİ, Platform Müşteri Yöneticilerinin kendisinden istediği bilgileri Müşteri Yönetim Panelinden ve kendisinden istenildiği şekilde paylaşması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik olması, gerçeğe aykırı olarak verilmesi, güncel olmaması veya bilgilerin paylaşılmaması nedeniyle Platform hizmetlerinden faydalanılamamasından CASTAPOS sorumlu tutulamaz.

3.3 MÜŞTERİ tarafından Platform’a erişim e-posta adresi ve parolası kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı parolalarının gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Müşteri sorumlu olacak olup site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin müşteri tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk müşteriye ait olacaktır. Müşteri, parolasının yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal CASTAPOS’a bildirecektir.

 

HİZMET ALIMI
MADDE 4

4.1. MÜŞTERİ, listelenen ürünlerden dilediğini sepete ekleyip satın alma yapabilir. Her yeni ürün veya hizmet için de İşbu Sözleşmenin hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

4.2. CASTAPOS satılan ürünler için bir üretici gibi garanti vermemektedir. Ürünler ile ilgili bütün sorumluluk ürünün üreticisine aittir.

4.3. MÜŞTERİ, kiralama hizmetinin risklerini en aza indirmek için kendisinden istenen bütün bilgileri doğru ve tam olarak paylaşmayı kabul ve taahhüt eder. Hatalı bilgi paylaşımı sonucu satın alınan ürünün teslim edilememesi gibi sonuçlardan CASTAPOS sorumlu değildir. CASTAPOS almış olduğu bu bilgileri sadece Platformdan beklenen hizmetler ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder.

 

HİZMET ŞARTLARI
MADDE 5

5.1 MÜŞTERİ, ürün listeleme sayfalarındaki süre, bedel ve varsa kampanya koşullarına göre ürünü satın alacaktır. Ödemeleri mail order, kredi kartı ile veya ödeme adımında belirtilen banka hesaplarına havale/eft yoluyla yapılabilecektir.

5.2. Kiralama hizmetinde işlem güvenliği gereği CASTAPOS müşterinin FİNDEKS raporu sorgulamasını yapacaktır. FİNDEKS rapor sonucuna göre CASTAPOS ürünü kiralayıp kiralamamakta serbesttir. Kiralama yapılmaması halinde ücret iadesi yapılacaktır. CASTAPOS her kiralamada ayrıca sorgulama yapabilecektir. CASTAPOS, ilgili raporu sadece ilgili kiralama faaliyeti için kullanacağını taahhüt eder.

5.3. CASTAPOS, kiralama hizmetinde yeni veya yeni gibi ürünlerin kiralamasını yapmaktadır. Her durumda bu ürünler teknik kusursuzluğu test edilmiş olan ürünlerdir.

5.4. Sipariş ile birlikte kiralamanın birinci ayının ücreti tahsil edilir. Kiralama süresinin hesaplanmasında ürünün teslim alındığı gün kiralama süresinin başlangıcı olarak kabul edilir. Kiralama süresince her ay tahsilat yapılır.

5.5. Kiralama süresinin bitiminin son gününe kadar ürün iade edilmek üzere kargoya verilmelidir. Aksi durumda takip eden ay için de kiralama bedeli tahsil edilecektir. 

5.6. Müşteri, tarafların işlem güvenliği için ürünü teslim aldığında ve iade etmeden hemen önce ürünün fotoğraflarını çekecektir. Teslim anında fotoğraf çekilmemesi halinde sigorta süreci başlamayacaktır. Ayrıca ürünün fotoğraf çekilmeden iade yapılması halinde taşıma sırasında oluşan hasarlardan kargo firması sorumlu tutulamayacaktır. Bu sebeplerle teslim sonrası ve iade öncesi fotoğraf çekilmesi kritiktir.

5.7. Müşteri, kiralamış olduğu ürünü liste fiyatında belirlenen farkı ödeyerek satın almaya dönüştürebilir.

5.8. Müşteri, 24 aylık kiralama yapması halinde kiralamış olduğu ürünü iade edip yerine başka bir ürün kiralayabilir. Önceki kiralanan ürün ile yeni kiralanan ürün arasında fark yeniden hesaplanacak ve önceki kiralamada yapılan ödemesi de mahsup edilecektir.

5.9. Müşteri, kiralanan cihazı iade etmeden önce cihazı fabrika ayarlarına döndürerek ve şifreleri sıfırlayarak göndermeyi taahhüt eder. Aksi durumda cihazın yeniden kullanılması için gerekli olacak bütün bilgiler için ürünün Müşteriye iade gerekecektir. Bu tür cihazı yeniden kullanım için yapılacak bütün masraflar ve kiralama süresi dolmuşsa takip eden aya ait kira ücreti Müşteri’den tahsil edilecektir.

5.10. Elektronik, spor, anne ve çocuk kategorilerindeki ürünlerin sigortalı olarak kiralanmaktadır. Mobilya kategorisindeki ürünler ise opsiyonel olarak sigortalanabilir. Sigorta bilgilerine şu linkten erişebilirsiniz.

5.11. CASTAPOS, Müşteri tarafından iletilen iletişim adresine satış veya kiralama bedeli kadar faturayı iletecektir. CASTAPOS tarafından yapılacak faturalama işlemlerinde E-fatura kullanıcısı olmayan Müşterilerin e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Müşterilerin e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir.

5.12. CASTAPOS tarafından promosyon kodu teslim edilen kurum ve kuruluşlardan kod temin eden MÜŞTERİ’lerin faturası toplu olarak promosyon kodu teslim edilen kurum ve kuruluşa kesilir ve tahsilatı yapılır. Promosyon kodlarının MÜŞTERİ’lere teslim kararı tamamen ilgili kurum ve kuruluşa ait bir karardır. Promosyon kodlarına tanımlanacak hizmetler, kullanımı, süresi, içeriği gibi şartlar CASTAPOS ve ilgili kurum ve kuruluş ile belirlenir ve bu şartlar uygulanır. MÜŞTERİ, İndirim veya tam ücret yerine geçen promosyon kodlarını satın alma aşamasında kullanabilir. Bu şartların haricinde MÜŞTERİ’nin bir talep hakkı yoktur.

 

HİZMETE UYGULANACAK KURALLAR ve TÜKECİLER İÇİN CAYMA HAKKI
MADDE 6

6.1 Hizmetlerin ürüne ait sayfada ilan edildiği şekilde verilecektir.

6.2 Tüzel kişi MÜŞTERİ, tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Tacir MÜŞTERİ, tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Platformda herhangi bir ürün/hizmet için ödeme yapıldıktan sonra ayıp ile ilgili kurallar hariç cayma hakkı kullanılamaz.      

6.3 Kiralama hizmetinin ifa edilmemiş olması şartıyla, ödemeyi müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ürünün ilk 14 gün içerisinde hiç kullanılmamış olması kiralama hizmetinin başlamadığı anlamına gelecektir. Bununla birlikte kiralanan ürün teslim edilerek ve kullanıma başlanmasıyla kiralama hizmeti tamamlanmışsa, kiralama toplam bedelinin %30’u ödenerek kiralama süresinin dolması beklenmeden Cayma hakkı kullanılabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Üyelik Paneli üzerinden veya CASTAPOS’a email ile bildirilmesi yeterlidir.

6.4. Satış hizmetlerinde Tüketici (Müşteri), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesin’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan CASTAPOS web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

6.5 CASTAPOS, Müşteri tarafından seçilen ürünün stoklarında olmaması halinde bu ifa imkansızlığını Müşteri'ye bildirerek ücret iadesini yapacaktır.

 

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
MADDE 7

7.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat CASTAPOS’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteriye site ve uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Platforma ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm site ve uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteriye devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

7.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle siteyi veya uygulamayı kopyalama, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, değiştirme, geri derleme ve sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platforma ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, şirketin açık izni olmaksızın siteye veya siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

 

SORUMLULUĞUN KISITLANMASI
MADDE 8

8.1 Platform kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda CASTAPOS’un hizmet, uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ Platformun kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. CASTAPOS, Platformun 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platforma erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

8.2 CASTAPOS, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak CASTAPOS, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

8.3  CASTAPOS siber güvenlik konusunda makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

8.4 CASTAPOS, hizmet veren İş Ortaklarını ve tedarikçilerini iyi şekilde seçmeye özen göstermektedir. CASTAPOS, İş Ortaklarının verdikleri hizmetler konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Bununla birlikte Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetilmesi için Müşteri Yöneticileri atamaktadır. Müşteriler sorunlarını bu müşteri yöneticilerine iletebileceklerdir.

 

SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ
MADDE 9

9.1 İşbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

9.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

9.3 Taraflardan birinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi halinde CASTAPOS aykırılık giderilene kadar Müşteri statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Müşterinin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde CASTAPOS, Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

 

GENEL HÜKÜMLER
MADDE 10

10.1 Müşteri, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve İşbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

10.2 Müşteri, hesabını ve İşbu Sözleşme ile uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez. Kiralanan cihazların CASTAPOS mülkiyetinde olmasından dolayı herhangi bir üçüncü şahsın hak talebi halinde, MÜŞTERİ’nin borçlusu olduğu bir icra takibi sebebiyle hacze konu olması halinde mülkiyet kendisine ait olmadığı için bu cebri icra işlemlerine karşı itirazda bulunacaktır ve konuyu derhal CASTAPOS’a bildirecektir.

10.3 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

10.4 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

10.5 Müşteri ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek müşterinin sorumluluğundadır.

10.6 Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin kanuna aykırı ve/veya batıl olması nedeniyle hükümsüzlüğü halinde, Taraflar bunu geçerli kılmak için mümkün olan değişikliği yapmayı, bunun yapılamaması halinde ise bunun dışında kalan ve bundan etkilenmeyen diğer maddelerin geçerli olacağını kabul ederler.

10.7 İşbu Sözleşme ve Eklerinde yapılacak her türlü değişiklik ve ilaveler, aksi belirtilmedikçe Taraflar arasında usulüne uygun olarak imzalanacak ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenir. İmzalanan ek protokol ve taahhütnameler imzalandıkları tarihten itibaren işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası haline gelir.

10.8 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.