Sepeti TemizleKapat
Sepetiniz şu anda boş.
Toplam
0,00 ₺

Ön Bilgilendirme Formu

CASTAPOS ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

Unvanı: CASTAPOS YAZILIM ÇÖZÜMLERİ VE ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.

Adres: İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12 İç Kapı No:2 Ataşehir/İstanbul

Telefon Numarası: +90 850 213 61 44

Elektronik Posta Adresi: iletisim@castapos.com

 

MÜŞTERİ BİLGİLERİ:

T.C. Kimlik Numarası: #

Adı Soyadı: #

Adresi: #

Telefon Numarası: #

Elektronik Posta Adresi: #

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Müşteri’ye siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Müşteri’nin mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir.

Müşteri, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin bilgileri CASTAPOS’ta yer alan üyelik sayfasından takip edebilecek edebileceklerdir. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi CASTAPOS tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Müşteri bu süre boyunca, dilediği zaman üyelik sayfasından metinlere ulaşabilecektir. Ayrıca Müşteri siparişi onayladıktan sonra her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Müşteri’ye e-posta yoluyla gönderilmektedir.            

 

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

ÜRÜN

DETAY

MİKTAR

ARA TOPLAM

TOPLAM KDV

KDV DAHİL TOPLAM

#

#

#

#

#

#

 

Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 

ÜRÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Paketleme, kargo ve teslim masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanmaktadır. CASTAPOS bu bedeli kampanyaları kapsamında almayabilir. Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Müşterinin yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Müşterinin adresinde bulunmaması durumunda dahi CASTAPOS edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, MÜŞTERİ’nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden CASTAPOS sorumlu değildir. CASTAPOS, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Ürün satın almadan itibaren en çok 30 gün içerisinde ifa edilir.

CASTAPOS, Müşteri tarafından seçilen ürünün stoklarında olmaması halinde bu ifa imkansızlığını Müşteri'ye bildirerek ücret iadesini yapacaktır.

 

CAYMA HAKKI

Cayma hakkını ancak tüketici olan müşteriler kullanabilir. Cayma Tüketici (Müşteri), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesin’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 1. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 1. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan CASTAPOS web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

 

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 1. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Müşteri’nin yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.